Ako postupovať pri reklamácii tovaru:

V prípade poruchy, závady nás prosím kontaktujte na :  obchod@avn.sk
V správe o reklamácii napíšte:

 • Číslo faktúry

 • Presný názov tovaru a detailný popis závady a vzniku závady

 • Vaše meno a tel. číslo / kontakt

 • Priložte ako súbor vyplnený reklamačný protokol: odkaz na reklamačný protokol


Náš pracovník sa bude snažiť s Vami najskôr závadu vyriešiť na diaľku.
V prípade, že sa závada na diaľku vyriešiť nedá, zabaľte prosím starostlivo tovar a pošlite na adresu:

Audio vision s.r.o. , Figuša Bystrého 26, 974 01 Banská Bystrica

Pri odosielaní reklamovaného tovaru NEZABUDNITE:

 • Pribaliť fotokópiu, či originál faktúry

 • Napísať adresu a tel. číslo, na ktoré treba vybavenú reklamáciu poslať späť.

 • Priložiť vyplnený, vytlačený a Vami podpísaný reklamačný protokol / list - odkaz na reklamačný protokol

Záruka:

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

 • Všetky zasielané krmivá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktujeme kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a zásielku odošleme až po jeho súhlase.

 • Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 • V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.