Prevádzkovateľom internetového obchodu bossaudio.sk je:

Obchodné meno: Audio vision, s.r.o.

Sídlo: Figuša Bystrého 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

IČO: 45994323
DIČ: 2023174230
IČ DPH: SK2023174230
Registrácia: OR Okresný súd Banská Bystrica,  oddiel Sro, vložka č. 19465/S

IBAN: SK60 8330 0000 0021 0234 5682

Kontaktný e-mail: obchod@avn.sk

Reklamácie:   obchod@avn.sk
Kontaktný tel. č. : +421 904 999 776

Poznámka: Vážení zákazníci,  týmto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste pri komunikácii s nami uprednostňovali e-mailovú komunikáciu pred telefonickou. Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti bohužiaľ nedokážeme vybavovať všetky telefonické hovory. Na e-mailové otázky sa budeme snažiť odpovedať v pracovné dni vždy maximálne do 12 hodín. Týmto ušetríte veľa nášho času  a Vami objednaný tovar sa k Vám dostane v kratšom čase.

Orgán dozoru:

Názov: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 048/412 49 69 
           048/415 18 71 
fax. č: 048/4124 693 

e-mail: bb@soi.sk